نوشته‌ها

قوانین نقطه گذاری در متلب

 سمی کالن(;): در انتهای کدهای برنامه نویسی که خروجی دارند قرار می‌گیرد و مانع از چاپ خروجی ها در پنجره command window می شود.
 نقطه کاما(,): در انتهای کدهای برنامه نویسی که خروجی دارند قرار می‌گیرد و باعث چاپ خروجی ها در پنجره command window می شود.
– برای جدا کردن چند کدبرنامه نویسی در یک خط می‌توان از کاما یا سمی کالن استفاده کرد.
 علامت درصد(%): برای اضافه کردن توضیحات به کدبرنامه نویسی استفاده می‌شود و این توضیحات در اجرای برنامه تاثیری ندارند و به رنگ سبز نمایش داده می شوند.
Ctrl+r برای بی اثر کردن متن استفاده می شود.
Ctrl+t برای با اثر کردن کدهای برنامه نویسی بی اثر استفاده می‌شود
علامت(…): درصورتی که کدبرنامه نویسی در یک خط زیاد باشد و بخواهیم ادامه کد را در خط بعدی بنویسیم از این سه نقطه استفاده می کنیم.
Ctrl+i برای مرتب کردن کدها استفاده می کنیم.

مدرس: محمد نوری زاده چرلو


اولین کانال آموزش رایگان دروس مربوط به رشته ی مهندسی پزشکی

 لینک کانال  

سوالات و دیدگاه خود را درباره ی این پست با ما درمیان بگذارید

 

مسیرهای جستجوی کد برنامه‌نویسی جهت اجرا در متلب

 

 وقتی برنامه را اجرا می‌کنیم، متلب کد مورد نظر را به ترتیب در مسیرهای زیر بررسی می‌کند:

۱- بررسی می‌کند که آیا کد مورد نظر جزء متغیرهای موجود در پنجره work space هست یا نه!
۲- بررسی می‌کند که آیا کد موردنظر جزء توابع پیش‌فرض در متلب هست یا نه!
۳- بررسی می‌کند که آیا کد مورد نظر جزء متغیرها و یا توابع تعریف شده در مسیر جاری هست یا نه!
۴- بررسی می‌کند که آیا کد مورد نظر جزء توابع و یا متغیرهای موجود در پنجره set path است یا نه!

 اگر کد مورد نظر در هر کدام از مسیرها باشد، متلب به جستجو ادامه نمی دهد و کد را اجرا می کند در غیر اینصورت تمام مسیرها را جستجو می‌کند.
 اگر کد جزء توابع و یا متغیرهای هیچ کدام از مسیرهانباشد، متلب خطا داده و پیغام undefined function or variables در پنجره command window چاپ می‌کند.
 اگر اسم متغیری که استفاده می‌کنیم اسمِ یکی از توابع پیش فرض متلب باشد، بعد از اجرای کد اگر بخواهیم از آن تابع پیش فرض استفاده کنیم متلب به اشتباه کد را اجرا می کند! این به خاطر این است که متلب ابتدا پنجره work space را بررسی می‌کند!

مدرس: محمد نوری زاده چرلو
دانشجوی ارشد مهندسی پزشکی علم و صنعت


اولین کانال آموزش رایگان دروس مربوط به رشته ی مهندسی پزشکی

 لینک کانال  

سوالات و دیدگاه خود را درباره ی این پست با ما درمیان بگذارید