نوشته‌ها

نمونه کار ترجمه(مهندسی پزشکی)

ترجمه: انگلیسی به فارسی

رشته: مهندسی پزشکیDetection of seizures in EEG can be challenging because of myogenic artifacts and might be time-consuming. In this study, we propose a method using subband nonlinear parameters and genetic algorithm for automatic seizure detection in EEG. In the experiment, the discrete wavelet transform was used to decompose EEG into five subband components. Nonlinear parameters were extracted and employed as the features to train the support vector machine with linear kernel function (SVML) and radial basis function kernel function (SVMRBF) classifiers. A genetic algorithm (GA) was used for selecting the effective feature subset.

تشخیصِ صرع از روی سیگنال EEG  بدلیل آرتیفکت­های مربوط به ماهیچه میتواند بصورت یک چالش باشد، و همچنین ممکن است زمان­بر نیز باشد. در این مطالعه، روشی را با استفاده از پارامترهای غیرخطی زیرباند و الگوریتم ژنتیک، جهت تشخیص خودکار تشنج از روی سیگنال EEG  پیشنهاد می­کنیم. در این مطالعه، تبدیل ویولت گسسته­ برای تجزیه­ی EEG به ۵ جزء زیرباند استفاده شد. پارامترهای غیرخطی استخراج شدند و بعنوان ویژگی­هایی برای آموزشِ کلاسیفایرِ ماشین بردار حمایتی با تابع کرنل خطی(SVML) و تابع پایه­ی شعاعی (SVMRBF) بکار گرفته شدند. الگوریتم ژنتیک(GA) نیز برای انتخاب زیرمجموعه­ ی ویژگی­های کارآمد و بهینه استفاده شد.


برای مشاهده ی نمونه کارهای بیشتر به این  کانال مراجعه کنید(عبارت #نمونه_ترجمه را جستجو کنید).

شماره تماس جهت سفارش ترجمه: 

۰۹۳۶-۰۳۸-۲۶۸۷

نمونه کار ترجمه(مهندسی مواد)

ترجمه: انگلیسی به فارسی

رشته: مهندسی موادFroth flotation is the dominating mineral beneficiation technique and has achieved great commercial success. This process has also found many applications in other industries where physical separation of materials is needed. However, its high process efficiency is often limited to a narrow particle size range of approximately 10–۱۰۰mm. Considerable efforts have been made to extend this size range to the lower limit of a few microns, even submicrons, and the upper limit of 1–۲mm, in response to increased needs for higher process efficiency and expanded applications of flotation. The particle–bubble collision, attachment, and detachment are the most critical steps in the flotation process

 

شناورسازی کف، ‌یک تکنیک سودمند معدنی است که موفقیت‌ تجاری زیادی کسب کرده است. این فرآیند در صنایع دیگری که جدایش فیزیکی مواد لازم است، نیز کاربرد پیدا کرده است. با این حال، معمولا کارآیی بالای این فرآیند محدود به ذرات با اندازه‌ای در حدود ۱۰-۱۰۰ میکرومتر می‌شود. تلاش‌های قابل توجه‌ای شده است تا بازه ی اندازه ذرات بیش‌تر شود و ذرات زیر میکرون و تا۱ -۲  میلیمتری را شامل شود تا نیازهای روز افزون برای افزایش کارایی فرآیند و گسترش کاربرد شناورسازی پاسخ داده شود. در فرآیند شناورسازی،  برخورد ذره با حباب، چسبیدن و جدا شدن، ۳ مرحله مهم هستند.


برای مشاهده ی نمونه کارهای بیشتر به این  کانال مراجعه کنید(عبارت #نمونه_ترجمه را جستجو کنید).

شماره تماس جهت سفارش ترجمه: 

۰۹۳۶-۰۳۸-۲۶۸۷