آشنایی با صفحات متلب

صفحه ی Command window:

در این صفحه می توانیم یک تک خط و یا بیشتر بسته به نیازمان کد برنامه نویسی را نوشته و اجرا کنیم  و نتایج برنامه نویسی در این پنجره نمایش داده می شود.

 

صفحه ی command history:

تمام کدهایی که در صفحه command window نوشته می شوند، در این صفحه ثبت می شوند. و کاربر می تواند هر کدی که قبلا نیاز داشته را با دوبار کیلک روی دستور به صفحه command window منتقل کرده و اجرا نماید.
درضمن میتوان با کلیدهای اشاره گر بالا و پایین کدهای قبلی که در command history ذخیره شده اند را وارد command window کرد.

 

صفحه ی work space:

در این صفحه تمام متغیرهای global(متغیرهایی که در برنامه نوشته شده است ) با ذکر نوع متغیر، اسم متغیر و مقدار متغیر قرار داده می شوند.


صفحه متغیرها(variables):

با دوبار کیلک بر روی هر متغیر در صفحه work space این صفحه باز می شود.
در این صفحه به مقادیر داخل متغیرها دسترسی داریم و در صورت نیاز مقادیر را می توانیم تغییر دهیم.

صفحه مسیر جاری (current folder):

تمام عملیات برنامه نویسی در این مسیر انجام می شوند.
در این بخش فایل ها و فولدرهای موجود در مسیر جاری نشان داده می شوند.
جهت تغییر مسیر جاری میتوانیم از کیلد browse for folder استفاده کنیم.
بعد از باز کردن به مسیر مورد نظر رفته و در آخر در پایین پنجره select folder را انتخاب می کنیم تا مسیر مورد نظر مسیر جاری شود.

صفحه ی help:

در این صفحه توضیحات مربوط به هر دستور و تابع با مثال توضیح داده شده است.
در قسمت search document کاربر می تواند تابع مورد نظر خود را جستجو کند. اگر تابع مورد نظر در محیط متلب باشد در بخش پایین ظاهر می شود و کاربر با کلیک برروی تابع وارد بخش توضیحات می شود.

صفحه scritp:

در این صفحه برنامه مورد نظر نوشته می شود.
کدها به ترتیب از خطوط بالا به پایین اجرا می شوند.

 

موفق باشید…
محمد نوری زاده چرلو


اولین کانال آموزش رایگان دروس مربوط به رشته ی مهندسی پزشکی

 لینک کانال  

سوالات و دیدگاه خود را درباره ی این پست با ما درمیان بگذارید